Menu

Багш МБУ-ны тэнхим

Тэнхимийн багш нарын  бүрэлдэхүүнд  зөвлөх профессор багш-1, ахлах багш 2, багш 5, дадлагажигч багш -1, бөгөөд эмэгтэй 6, эрэгтэй 3 багш байгаа.

Тэнхимийн багш нарын судалгааны сэдвүүд нь:

Овог нэр

Судалгааны сэдвүүд

Холбоо барих

1

Уликпан Бекет

Монгол Алтай нурууны ургамалын аймаг,ургамалжилт, байгаль экологийн асуудал

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас:99425135

2

Б.Бекболат

Алтайн бүс нутагт эко –аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломж

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас:99427003

3

Ансаган Айшолпан

Байгуулах бодлогуудыг бодох аргууд

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас:99429659

Блог: www.aisholpan.sur.mn

4

Хапуран Дамыс

 

1. Баян-Өлгий аймаг дахь Зургаан настангуудыг сургах асуудал

2.Стандарт бус бодлогуудыг бодох аргууд

Цахим хаяг:          Damys_h2 @yahoo.com

Утас:99423290

Блог:Damys.sur.mn

5

Бохай Жайна

1.Хуваагдлын  зарим бодлогуудыг бодох, зохиох аргачлал

2.Математикийн бага боловсролын  сургалтын чанарыг дээшлүүлэх

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 99419597

Блог: www.jaina.sur.mn

6

Марат Инжуу

1.Ардын аман бодлогыг сургалтанд хэрэглэх

2. Мэдээлэл зүй хичээлийн өнөөгийн байдал

Цахим хаяг:                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас:99423519

Блог: www.inju.sur.mn

7

Хамбар Тойбазар

1.Математик программыг сургалтандаа хэрэглэх

2.Хавтгайн геометрийн бодлогуудыг бодох, зохиох аргачлал

3. Тэнцэтгэл биш бодох аргууд

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 94936620, 88426620

Блог: www.math-bu.sur.mn

8

Б.Буянжаргал

1.Монгол Алтай  нурууны аргаль хонины популяцийг дохиолол ашиглан шилжилт хөдөлгөөн, тархац байршлын талаар судалсан дүн (Хөх сэрхийн нурууны аргалийн популяцийн жишээн дээр )

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 99294287, 88212772

Блог: www.argali.sur.mn

9

Болат  Разбангүл

1.Баян-Өлгий аймгийн эмийн ургамлын нөөц

Цахим хаяг:razka0209 @yahoo.com Утас:94949441

 

Математик,Байгалийн ухааны  тэнхимийн багш нарын бүтээлүүд

Овог нэр

Бүтээлийн нэр, он

1

Уликпан Бекет

1.     “Монгол орны үндэсний атлас”, “Монгол улсын экологийн 1-3.0 саяын масштабтай зураг”

2.     Эрдэм шинжилгээний 60 гаруй өгүүлэл монгол, орос, герман, англи, хятад, казах хэлээр нийтлэгдэж олны хүртээл болжээ.

 3. “Монгол Алтайн нурууны эмийн ургамал” сэдвээр  Ш.У –ны доктор хамгаалсан.

2

Хапуран Дамыс

 

1.“Сэтгэхүйг хөгжүүлэх дасгал бодлогууд” гарын авлага, 2006

2.“Элементар математикийн заах арга зүйг сайжруулах тухай” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2009

3.“Тоо заах арга зүйн зөвлөмж” гарын авлага, 2011

4. “Математикийн энгийн төсөөллийг төлөвшүүлэх  арга зүйн зөвлөмж”, 2013

3

Бохай Жайна

1.“Геометрийн хичээлд бүтээлч сэтгэлгээний аргуудыг хэрэглэх боломж” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2004

2.“Дифференциал тэгшитгэл” гарын авлага, 2003

3. “Ерөнхий алгебрийн бодлого бодох зөвлөмж” гарын авлага, 2005

4. “Тооны онол” гарын авлага, 2011

4

Марат Инжуу

1.“Бага ангийн математикийн хичээлийг амьдрал практикт холбож заах арга зүйнасуудалд “ магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2005

 2. Мультимедиа хичээлийн цуврал CD, 2009-

5

Ансаган Айшолпан

“Олонлогийн онолыг заах арга зүйн асуудалд” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2006

6

Хамбар Тойбазар

1.ЕБС-ийн математик хичээлийн “Квадрат функц” сэдвийн электрон сурах бичиг , CD, 2009

2. “Математик хичээл дээр электрон сурах бичиг хэрэглэх нь” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2009

3. “Дараалал ба функцийн хязгаар” зөвлөмж, 2010

4.“Тригонометр” цахим ном, 2012

5. Тэнхимийн динамик дотоод вэб хуудас, 2009

7

Б.Бекболат

1.Потанин мөсөн голын усны химийн найрлага магистрын сэдэв 2005 он

8

Д.Буянжаргал

1. Аргаль хонины толгой ясны хэмжилтийн харьцуулалт /Их нартын жишээн дээр/ магистрын зэрэг горилсон бүтээл. 2012

2. Амьтан судлалын дадлагын зөвлөмж. 2014.

9

Болат Разбангүл

1.Адаптивные свойства люцерные в различных экологических условиях магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2012

2.Научные  основы развития АПКБиоразнообразие в использований кормовых растений

3. Ургамал ба амьтны латин-монгол-орос –казак –англи нэрсийн толь

                2013

 

Математик, Байгалийн ухааны тэнхимийн суурь судалгааны сэдэв:“  Бодлого бодох, интертактив технологийг хэрэглэх хүрээнд байгалийн ухааны сургалтыг боловсронгуй болгох аргачлал

Social GK5 Facebook