Menu

Оюутны холбооны танилцуулга

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь

салбар сургуулийн Оюутны зөвлөл

           Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго:    Бусдын эрх ашгийг хүндэтгэж, сургуулийн дотоод журмын баримтлан өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх, шинэ санаа шинэлэг бүхнийг санаачилж чанартай хийж гүйцэтгэх,үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, олон нийтийн газар болон сургууль дээр сургуулийн нүүр царай болж нэр хүндийг өндөрт өргөж явахад оршино.

 

 

Оюутны зөвлөлийн түүх:

      Сургуулийн оюутны зөвлөл нь анх 2003 онд оюутны зөвлөлийн дарга, гишүүд гэсэн 19 оюутны бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагдан өөрсдийн дүрмийг зохион түүнийхээ хүрээнд үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг тодорхойлон үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн өнөөг хүртэлхи хугацаанд оюутны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 3 нь удаа өөрчлөлт орж байсан хэдий ч үйл ажиллагааны бодлого зарчимаа эрхэмлэн сургуулийн хөгжил, оюутны эрх ашиг, тэдний хөгжилд чиглэсэн олон арга хэмжээнүүдийг өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан гүйцэтгэж, зохион байгуулах ажилд идэвхи санаачлага гаргаж ирсэн билээ.

 

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн Оюутны зөвлөл”-ийн хамт олон

 

 

Удирдах зөвлөлийн дарга:- Б.Hургалам

Удирдах зөвлөлийн дэд дарга:-А.Ерболсан

Удирдах зөвлөлийн нарийн бичиг:-Ю.Батцэцэг

 

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-М.Риза

Удирдах зөвлөлийн гишүүн: -Х.Галя

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-Д.Нуралла

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-Х.Гүлбахыт

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-5.Нурболат

 Удирдах зөвлөлийн гишүүн:- Б.Ахмарал

  Удирдах зөвлөлийн гишүүн:- Смагул

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-Сайрангүл

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-Бүлдирген

Удирдах зөвлөлийн гишүүн:-Х.Хуандых

 

Оюутны зөвлөлөөс жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг арга хэмжээ

v  Хичээлийн шинэ жилийн үеэр зохиогдох танилцах үдэшлэг

v  Хавар, намрын спортын тэмцээн

v  Оюутны шинэ жилийн баяр

v  Төгсөгчдийн баяр

v  Архи, архидалтын хор хөнөөлийн талаар лекц ,ярилцлага

v  Багш нарын баяр

v  Спортлог оюутан аян

v  Оюутны нэг өдөр

v  Байгаль орчноо хамгаалъя сэдэвт ажил

v  Эрүүл мэндийн үзлэг

v  Оюутны эргүүл

v  Бусад арга хэмжээ...

 

 

 

 

Бид хийхгүй юм бол хэн хийх юм бэ?

 

Одоо хийхгүй юм бол хэзээ хийх юм бэ?

Е_mail: oyutan_ h This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Social GK5 Facebook